Hình chóp tứ giác img1 có đáy là hình chữ nhật cạnh img2, img3, img4, góc giữa img5 và đáy bằng img6. Thể tích hình chóp img7 bằng:

A.

 img1.                        

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 vuông góc với mpimg2 nên góc giữa img3 và mpimg4 là góc img5 img6img7. Thể tích h/c là: img8.

Đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.