Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?                

A.

 1

B.

 2

C.

 3

D.

 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có 4 mặt phẳng đối xứng 2 mặt phẳng qua S và đi qua trung điểm 2 cạnh đối diện của đáy 2 mặt phẳng qua S và đi qua 2 đường chéo của hình vuông.

Đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.