Hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ có hai đáy là hình vuông, các mặt còn lại đều là hình chữ nhật, số mặt phẳng đối xứng của hình hộp này là:

A.

9

B.

8

C.

6

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5

Các mặt phẳng đối xứng là các mặt phẳng trung trực của cạnh AA’, cạnh AB, cạnh BC và các mặt chéo ACC’A’,

BDD’B’. Có năm mặt phẳng đối xứng cần tìm. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.