Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?  

A.

3.

B.

4.

C.

6.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Hình lăng trụ tam giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng.  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.