Hình nào sau đây là có trục đối xứng:        

A.

Tam giác bất kì.

B.

Tam giác cân.

C.

Tứ giác bất kì.        

D.

Hình bình hành.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  img1 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.