Hình trụ có bán kính đáy bằng img1 và thể tích bằng img2. Chiều cao hình trụ này bằng:  

A.

2.

B.

6.

C.

 img1.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 .  

Vậy đáp án là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...