Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm chứng minh: https://cungthi.vn/upload/questionbank3/fckeditor/upload/images/2016-01-15_120047.png 

A.

Khả năng bốc cháy của P trắng dễ hơn P đỏ.

B.

Khả năng bay hơi của P trắng dễ hơn P đỏ.

C.

Khả năng bốc cháy của P đỏ dễ hơn P trắng.

D.

Khả năng bay hơi của P đỏ dễ hơn P trắng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

Photpho trắng hoạt động mạnh hơn photpho đỏ, do đó photpho trắng bốc cháy dễ hơn photpho đỏ. Khả năng bốc cháy của photpho trắng dễ hơn photpho đỏ được mô tả bằng thí nghiệm sau: https://cungthi.vn/upload/questionbank3/fckeditor/upload/images/2016-01-15_120047.png   

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.