Hô hấp sáng xảy ra:

A.

         Ở thực vật C4

B.

         Ở thực vật C4 và thực vật CAM

C.

         Ở thực vật CAM        

D.

         Ở thực vật C3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.