Họ nghiệm của phương trình img1 là:                                 

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B.

Ta có: img1 img2.

Đáp án đúng là  B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...