Họ nguyên hàm của hàm số img1 có dạng:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B. @ Lời giải tự luận: Đặt img1 suy ra: img2 và img3. Khi đó: img4, ứng với đáp án B. @ Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Ta lần lượt đánh giá: – Với F(x) trong đáp án A thì: img5  ⇒ Đáp án A bị loại. – Bởi các đáp án A, B chỉ khác nhau ở hệ số và giả thiết cho hệ số 2 nên đáp án B là đúng.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...