Hóa chất NaOH rắn có thể làm khô các khí nào trong số các khí sau:         

A.

A: H2S

B.

B: SO2

C.

C: CO2

D.

D: NH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

muốn làm khô thì chất đó phải không tác dụng với NaOH H2S+NaOH=> Na2S+H2O NaOH+SO2=> Na2SO3+H2O CO2+NaOH=> Na2CO3+H2O chỉ có NH3 không pứ với NaOH=> chọn  

Vậy đáp án đúng là D

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...