Hòa tan 10,1 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn vào nước thu được dung dịch X. Để trung hòa  dung dịch X cần 1,5 lít dung dịch HCl + HNO3 có pH = 1. Hai kim loại kiềm đó là:

A.

Li và Na.

B.

Na và K.

C.

K và Cs.

D.

Cs và Rb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Na và K.

pH = 1  [H+] = 0,1M  nH+ = 0,15 (mol).

2M + 2H2 2M+ 2OH- + H2↑   (1)

2x                              2x

X + dd (HNO3 + HCl):

OH- + H+  H2O     (2)

 x        x

Từ (2)  x = 0,15 (mol)   = = 33,67.

 M1 = 23 (Na) < = 33,67 < M2 = 39 (K).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...