Hòa tan 12,4 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, Zn trong lượng dư dung dịch HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn toàn bộ dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là  

A.

A: 33,70.

B.

B: 23,05.

C.

C: 34,30.

D.

D: 23,35.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: img2   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...