Hòa tan 12g một mẫu quặng chứa Au vào hỗn hợp cường thuỷ có dư. Khi phản ứng hoàn toàn thấy tiêu tốn 0,0015 mol HCl. Phần trăm khối lượng Au trong mẫu quặng trên bằng:

A.

0,41%.

B.

0,82%.

C.

1,23%.

D.

1,64%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,82%.

Au + 3HCl + HNO3  AuCl3 + NO + 2H2O

 nAu =  = 0,0005 (mol)  %mAu = .100% = 0,82%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...