Hoà tan 2,74g kim loại M thuộc nhóm IIA vào 200ml dung dich HCl 0,1M thu được dung dịch A và 492,8ml khí ở 27,30C, 1atm. Xác định kim loại M.

A.

Sn

B.

Ba

C.

Sr

D.

Ca

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Kí hiệu M cũng là nguyên tử khối của kim loại. Ta có:

                   2M + 2xHCl → 2MClx + xH2           (1)

                  nHCl = 0,2 . 0,1 = 0,02 mol

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.