Hoà tan 30 gam glyxin trong 60 gam etanol rồi cho thêm từ từ 10 (ml) H2SO4 đậm đặc, sau đó đun nóng khoảng 3 giờ. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh rồi trung hoà bằng NH3 thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 32,96 gam. Hiệu suất của phản ứng là:

A.

80%.

B.

75%.

C.

85%.

D.

60%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

80%.

H2NCH2COOH + C2H5OH H2NCH2COOC2H5 + H2O

nglyxin = 0,4 (mol); netanol = 1,3 (mol).

nglyxin phản ứng = neste = = 0,32 (mol) H =  × 100% = 80%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.