Hòa tan 5,4 gam bột Al vào 150 ml dung dịch chứa Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. Kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

10,95.

B.

13,20.

C.

13,80. 

D.

15,20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

13,80. 

nAl =  = 0,2 (mol); nFe3+ = nCu2+ = 0,15 (mol).

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

Al    +   3Fe3+  Al3+ + 3Fe2+   (1)

0,05 ← 0,15 →               0,15

2Al + 3Cu2+  2Al3+ + 3Cu↓     (2)

0,1     0,15 →                0,15

nAl dư = 0,2 − 0,15 = 0,05 (mol).

2Al   +  3Fe2+  2Al3+ + 3Fe↓   (3)

0,05 → 0,15 →               0,075                                            

mkết tủa = 0,15.64 + 56.0,075 =13,80 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.