Hòa tan hết 0,03 mol hỗn hợp X gồm MgS, FeS và CuS trong dung dịch HNO3 dư, kết thúc các phản ứng không có kết tủa sinh ra, thu được dung dịch Y và 0,15 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và NO có tỉ khối so với H2 là 20,33. Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, không có khí thoát ra. Phần trăm số mol của FeS trong X là         

A.

A. 66,67%.        

B.

B. 25,00%.        

C.

C. 36,67%.        

D.

D. 33,33%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sau các phản ứng không có kết tủa sinh ra (tức là không tạo ra S) mà Z không có SO2 nên S-2 bị oxi hóa lên img1.

Gọi img2; img3  

img4 

Vì Y tác dụng với NaOH không tạo khí nên không có NH4NO3

Ta có: ne nhận = 8nMgS + 9nFeS + 8nCuS

img5 ne nhận = 8(nMgS + nFeS + nCuS) + nFeS

Hay img6 img7

Vậy img8    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.