Hòa tan hết 20,4 hỗn hợp X gồm (Fe, Al2O3, Fe2O4) bằng dung dịch Y chứa (0,25 mol ion img1, 1 mol img2img3). Sau phản ứng thu đươc 3,92 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Z không còn img4.Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu muối khan?                   

A.

A: 60,075 gam

B.

B: 50,275 gam

C.

C: 59,725 gam

D.

D: 54,225 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

·       img1  ·       img2  ·       img3  ·       img4  img5

Vậy đáp án đúng là A  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.