Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch AgNO3 1M vào Y đến các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy đã dùng 580 ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí ở đktc. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình, giá trị của m gần nhất với bao nhiêu?

A.

84.

B.

80.

C.

82.

D.

86.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong X, đặt a, b, c lần lượt là số mol FeCl2, Cu, Fe(NO3)2

Khi cho AgNO3 vào Y thì có NO thoát ra =>Trong Y có img1 dư và img2 hết, khi đó img3 tổng img4 

img5 

img6 Phần img7 phản ứng với img8 

Bảo toàn e: img9 

Khối lượng X = img10 

img11img12img13 

=> mkết tủa = 82,52 gam

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...