Hòa tan hết 35,64 gam hỗn hợp X gồm img1img2vào 400ml dung dịch HCl 1,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí NO (đktc). Cho từ từ dung dịch chứa img3 vào Y đến các phản ứng hoàn thấy đã dùng 870ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,672 lít khí NO (đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình, giá trị của m là ?

A.

126,34.

B.

116,68.

C.

137,22.

D.

123,78.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong X, đặt a,b,c lần lượt là số mol img1 .

Khi cho img2 vào Y thì có NO thoát ra img3 Trong Y có img4 dư và img5 hết, khi đó img6 tổng =2c + 0,02 = img7  img8  img9 Phần img10 pư với img11 

Bảo toàn e: img12 

Khối lượng X = 127a + 64b + 180c = 23,76

img13  img14 mkết tủa = 82,52.

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...