Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ A và B trong dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí (đktc). Lấy 1/10 dung dịch Y cho tác dụng dung dịch Na2CO3 để thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

15,60. 

B.

19,60.

C.

3,76.

D.

10,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

10,6.

=  = 0,25 (mol)

 + 2HCl   Cl2 + H2↑   (1)

x                     x       0,5x

Từ (1)  0,5x = 0,25  x = 0,5 (mol).

1/10 dd Y + Na2CO3:

2H+ +    CO2↑ + H2O    (2)

2+ CO3↓        (3)

0,05                  0,05

mkết tủa = ( + 60).0,05 = 7,6 + 3 = 10,6 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...