Hòa tan hết m gam bột nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch A không chứa muối amoni và 1,12 lit hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với He bằng 10,2. Khối lượng ban đầu m có giá trị :  

A.

A. 3,78g

B.

B. 4,32g

C.

C. 1,89g

D.

D. 2,16g

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

  img1 

Vậy đáp án đúng là A  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.