Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp là:

A.

Al: 50%; Al2O3: 50%.

B.

Al: 19%; Al2O3: 81%.

C.

Al: 54%; Al2O3: 46%.

D.

Al: 81%; Al2O3: 19%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Al: 81%; Al2O3: 19%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.