Hòa tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2và NaCl ( có tỷ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một lượng nước dư , thu được dung dịch X . Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là          

A.

A: 57,4

B.

B: 34,1

C.

C: 28,7

D.

D: 10,8

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp : Khi cho muối Ag+ tác dụng với dung dịch có chứa muối img1thì cần chú ý phản ứng : img2 Lời giải :  Có số mol FeCl2 : số mol NaCl = 1 : 2 => nFeCl2 = 0,05 mol ; nNaCl = 0,1 mol Khi cho AgNO3 vào thì :         img3 Vậy kết tủa gồm

: 0,2 mol AgCl và 0,05 mol Ag => m = 34,1g          

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.