Hòa tan hoàn toàn 13,5 gam hỗn hợp X gồm bột Mg và bột Al bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được khí A và dung dịch B. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch B sao cho lượng kết tủa cực đại thì dừng lại. Lọc kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24,3 gam chất rắn. Thể tích khí A thu được (đktc) là:

A.

10,08 lít.

B.

12,60 lít.

C.

18,90 lít.

D.

15,12 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

15,12 lít.

Đặt nMg = x (mol)  nMgO = x (mol);

      nAl = y (mol)  = nAl = 0,5y (mol).

Ta có hệ:

Mg + 2H+  Mg2+ + H2↑ 

0,225                     0,225

2Al + 6H+  2Al3+ + 3H2

0,3                            0,45

  = 0,675.22,4 = 15,12 lít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.