Hoà tan hoàn toàn 47,4 (gam) phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 (ml) dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m là:

A.

7,8.

B.

46,6.

C.

54,4.

D.

62,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

46,6.

nphèn chua = = 0,1 (mol)

= 0,2 (mol)

Phương trình phản ứng dạng ion:

Ba2+ + BaSO4↓       (1)

0,2 →  0,2          0,2

Al3+ + 3OH Al(OH)3↓     (2)

0,1 →  0,3           0,1

Al(OH)3 + OH [Al(OH)4]

 0,1 →      0,1

Từ số mol các ion suy ra kết tủa chỉ là BaSO4.

= 232.0,2 = 46,6 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.