Hòa tan hoàn toàn 7,59 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu được V lít (đktc) hỗn hợp Y khí có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Z có nồng độ 51,449%. Cô cạn Z thu được 25,56 gam muối. Giá trị của V là  

A.

A: 0,672

B.

B: 1,344

C.

C: 0,896.           

D.

D: 0,784

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

X phản ứng vsơi H2SO4 vừa đủ => muối tạo thành là Na2SO4. img1  img2 Và img3 Bào toàn khối lương: img4 img5. Lại có: img6 img7  img8lít  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.