Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Fe3O4 và Fe(NO3)2 (trong đó oxi chiếm img1 khối lượng hỗn hợp X) trong dung dịch HCl dư thấy có 4,61 mol HCl phản ứng. Sau khi các phản ứng xảy ra xong thu được dung dịch Y chỉ chứa 238,775 gam muối clorua và 14,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, H2. Hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2img2. Thêm dung dịch NaOH dư vào Y, sau phản ứng thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 114,2 gam chất rắn T. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

13.

B.

32.

C.

24.

D.

27.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khí Z gồm img1img2 

Ban đầu đặt img3 

Do chỉ thu được muối clorua nên bảo toàn O: img4 

Bảo toàn khối lượng: img5  Vậy img6img7 

Bảo toàn img8 

Bảo toàn img9 

Đặt a, b, c là số mol Mg, MgO, img10 trong X img11 

img12 

img13

  img14 

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...