Hòa tan m gam hỗn hợp chứa Zn và Al vào 500ml dung dịch chứa HCl 0,4M và H2SO4 0,3M thu được dung dịch Y. Cho V lít NaOH 1M vào Y thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là:

A.

0,5.        

B.

0,6.        

C.

0,7.        

D.

0,8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Số mol các chất là: img1  Sơ đồ phản ứng: img2  img3  img4  img5   

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.