Hóa thạch là gì?

A.

Là sự tồn tại của sinh vật sống từ các thời đại trước đến nay vẫn còn.

B.

Là sự vùi lấp xác của sinh vật trong các lớp đất đá.

C.

Là di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước để lại trong các lớp đất đá.

D.

Là sự hóa đá của sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Là di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước để lại trong các lớp đất đá.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...