Hoành độ điểm cực đại của đồ thị hàm số img1 là:              

A.

img1.         

B.

 img1.                

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số img1 có TXĐ: img2  img3  img4  Mà img5  Nhận xét: img6 vậy img7 là điểm cực đại của hàm số. Lưu ý: Ta có thể lập bảng biến thiên. Dựa vào bảng biến thiên điểm cực đại của hàm số là img8.

Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.