Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm img1 nút, mỗi nút được ghi một số từ img2 đến img3 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn img4 nútliên tiếp khác nhau sao cho img5 số trên img6 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng img7. Học sinh B chỉ nhớ được chi tiết img8 nút tạo thành dãy số tăng. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng để nếu bấm sai img9 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại.        

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B. Số phần tử của không gian mẫu: img1. Gọi img2 là biến cố cần tính xác suất. Khi đó: các bộ số có tổng bằng img3 và khác nhau là: img4. 1.       TH1: Bấm lần thứ nhất là đúng luôn thì xác suất là img5. 2.       TH2: Bấm đến lần thứ hai là đúng thì xác suất là:  img6 ( vì trừ đi lần đâu bị sai nên không gian mẫu chỉ còn là img7). 3.       TH3: Bấm đến lần thứ ba mới đúng thì xác suất limg8. Vậy xác suất cần tìm là: img9.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.