Học thuyết Đác – uyn (Anh) đề cập vấn đề gì?

A.

Hoạt động của các tế bào

B.

Hoạt động của hệ thần kinh cao cấp

C.

Biến dị và di truyền

D.

Sự tiến hóa và di truyền

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự tiến hóa và di truyền

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...