Học thuyết Tam dân ở Trung Quốc do ai khởi xướng?

A.

      Khang Hữu Vi.

B.

         Mao Trạch Đông.

C.

         Tưởng Giới Thạch.

D.

         Tôn Trung Sơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 15. Cách giải: Tôn Trung Sơn là người khởi xướng học thuyết Tam dân ở Trung Quốc. Cương lĩnh của Trung Quốc đồng minh hội đã nêu rõ: “Đán tộc độc lập, dân quyên tự do, dân sinh hạnh phúc”. Đáp án đúng là D!             

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.