Hội chứng Đao là sự kết hợp của 2 giao tử

A.

đều có 2 nhiễm sắc thể thứ 21.

B.

một giao tử có 2 nhiễm sắc thể thứ 21 và một giao tử không có nhiễm sắc thể nào của cặp thứ 21.

C.

một giao tử có 1 nhiễm sắc thể thứ 21 và một giao tử có 2 nhiễm sắc thể thứ 21.

D.

hai giao tử đều có 1 nhiễm sắc thể thứ 21.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Người mắc hội chứng Down là người có 3 NST số 21, được hình thành từ một giao tử có 1 nhiễm sắc thể thứ 21 và một giao tử có 2 nhiễm sắc thể thứ 21.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.