Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 1/1/1955.

B.

Ngày 8/1/1949.

C.

Ngày 8/1/1950.

D.

Ngày 1/8/1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 8/1/1949.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.