Hội nghị BCHTƯ Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì họp ở đâu?

A.

ở Hương Cảng.

B.

Ở Cửu Long

C.

ở Ma Cao.

D.

ở Thượng Hải.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ở Thượng Hải.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.