Hội nghị BCHTU Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 họp ở đâu?

A.

Pác Bó.

B.

Bà Điểm

C.

Thượng Hải.

D.

Ma Cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bà Điểm

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.