Hội nghị Ianta đã có những quyết định nào đối với Trung Hoa Dân quốc?

A.

Quy định Trung Quốc cần phải trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ.

B.

Cải tổ chính phủ với sự tham gia của Đảng cộng sản và các đảng phái dân chủ.

C.

Trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ.

D.

Tất cả ý trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả ý trên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.