Hội nghị Ianta năm 1945 không đưa ra quyết định nào sau đây:

A.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

B.

Thỏa thuận về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng.

C.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật để kết thúc chiến tranh.

D.

Tạo lập trật tự thế giới mới là trật tự hai cực Ianta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk lóp 12 trang 5. Cách giải: Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng: Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Sai lầm và chú ý: nhớ kĩ các nội dung quan trọng trong Hội nghị Ianta (2-1945). Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.