Hội nghị lần thứ 8 BCHTU Đảng do ai chủ trì?

A.

Lê Hồng Phong.

B.

Nguyễn Ái Quốc

C.

Nguyễn Văn Cừ.

D.

Trần Phú

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nguyễn Ái Quốc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.