Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng khoá V quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa? 

A.

Hội nghị lần thứ tám (6­/1985)

B.

Hội nghị lần thứ chín (12/­1985) 

C.

Hội nghị lần thứ mười (5­/1986) 

D.

Hội nghị Bộ Chính trị (4/­1988) 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hội nghị lần thứ tám (6/­1985) 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.