Hội nghị nào của Đảng đã xác định phương pháp cách mạng chuyển từ đấu tranh đòi quyền dân sinh,dân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai

A.

Hội nghị tháng 7-1936

B.

Hội nghị tháng 11-1939

C.

Hội nghị tháng 5-1941

D.

Hội nghị tháng 11-1940

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hội nghị tháng 11-1939

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.