Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại:

A.

Ma Cao (Trung Quốc)

B.

Hương Cảng (Trung Quốc)

C.

Thượng Hải (Trung Quốc)

D.

Đài Bắc (Trung Quốc)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam trong những năm 1919-1930 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.