“Hỡi quốc dân đồng bào !..Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã ngã gục ..”

Câu nói đó thể hiện điều gì trong cách mạng tháng tám ? 

A.

Thời cơ khách quan thuận lợi.

B.

Thời cơ chủ quan thuận lợi.

C.

Cách mạng tháng Tám đã thành công. 

D.

Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thời cơ khách quan thuận lợi

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.