Hỗn hợp M gồm amino axit X (no, mạch hở, phân tử chỉ chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2) và este Y tạo bởi X và C2H5OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam M bằng một lượng vừa đủ O2, thu được N2; 12,32 lít CO2 (đktc) và 11,25 gam H2O. Giá trị của m là           

A.

A: 14,75

B.

B: 12,65

C.

C: 11,30

D.

D: 12,35  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A X dạng CnH2n + 1NO2 ||→ Y dạng CnH2nNO2C2H5 ⇄ Cn + 2H2n + 5NO2. đốt M + O2 → 0,55 mol CO2 + 0,625 mol H2O + N2. ♦ bài tập đốt cháy thuần → quan sát quy M gồm 0,55 mol CH2 + 0,15 mol HNO2 (theo bảo toàn C, bảo toàn H). ||→ Yêu cầu m = mM = 0,55 × 14 + 0,15 × 47 = 14,75 gam.  

ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.