Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Giá trị của m là:

A.

70,4 gam. 

B.

35,2 gam.

C.

84,4 gam. 

D.

64,0 gam. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

70,4 gam. 

Khí B thu được gồm CO và CO2 ( = 20,4.2 = 40,8).

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có: 

Mà CO  CO2

Do đó V = VCO dư +  = 11,2 lít (= 0,5 mol).

 nCO dư = 0,1 (mol);  = 0,4 (mol)

Ta có sơ đồ phản ứng: m(g) X + CO  CO2 + 64(g) A  

 khối lượng giảm từ X khi chuyển thành A chính là khối lượng tăng từ CO phản ứng thành CO2.

 Δm = (44 - 28).nCO pư = 16.0,4 = 6,4 (gam)

Vậy theo bảo toàn khối lượng ta có:

mX = mA + Δm = 64 + 6,4 = 70,4 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...