Hỗn hợp X gồm hai axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500 (ml) dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo phù hợp của hai axit là:

A.

CH3COOH và C2H5COOH.

B.

HCOOH và C2H5COOH.

C.

HCOOH và HOOC-COOH.

D.

CH3COOH và HOOC-CH2-COOH.

E.

M(3;0;0) 

F.

N(0;-1;1) 

G.

P(0;-1;0) 

H.

Q(0;0;1) 

Đáp án và lời giải
Đáp án:F
Lời giải:

HCOOH và HOOC-COOH.

Axit no: = . (Dùng phương pháp chất tương đương)

= 0,5 (mol).

TN1: CO2.

                                             (mol)

Ta có:  =        (1)

TN2: R(COOH) + NaOH R(COONa) + H2O

                          (mol)

Ta có: =   (2)

Từ (1) và (2) = 0; k  = 1 và k = 2.

Hai axit là HCOOH và HOOC-COOH.

Khi chiếu điểm A\left( 3;-1;1 \right) lên mặt phẳng \left( Oyz \right) thì tung độ và cao độ giữ nguyên, hoành độ bằng 0.

Vậy N\left( 0;-1;1 \right)

Đáp án B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.