Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm 2 khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là         

A.

A: 16,5 gam

B.

B: 14,3 gam

C.

C: 8,9 gam

D.

D: 15,7 gam  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B img1 thu được 2 khí img2 X gồm : CH3COONH4,HCOOH3NCH3 (muối tạo bởi HCOOH và CH3NH2) Ta có: img3  Phương trình : img4  img5  Khối lượng muối khan là :img6  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...